Hanes/History

—————————————

Cafodd Gŵyl Gardd Goll ei greu i roi cyfle i bobl o bob oedran allu mwynhau cerddoriaeth gyfoes mewn lleoliad godidog. Mae’r pwyslais ar ddathlu talent arbennig o Gymru a thu hwnt, mewn amgylchedd sydd nid yn unig yn arbennig o hardd, ond hefyd yn fforddiadwy a chroesawus i bawb.

Cynhaliwyd yr Ŵyl gyntaf yn haf 2007, pan arweiniodd taith gerdded o amgylch gerddi hanesyddol Parc Glynllifon ger Caernarfon at ysbrydoli’r trefnydd, Dilwyn Llwyd i ymchwilio’r posibilrwydd o gynnal digwyddiad cerddorol yn amffitheatr lechi’r parc. Datblygodd y syniad syml o drefnu gig yn gysyniad llawn ar gyfer gŵyl brynhawn bythgofiadwy wedi’i hanelu at deuluoedd.

Trefnwyd yr ŵyl yn flynyddol dros gyfnod o bum mlynedd gan gyrraedd uchafbwynt yn 2011 gyda gŵyl dros benwythnos yn Stad y Faenol, Bangor, gyda pherfformiadau gan yr artistiaid rhyngwladol Echo and the Bunnymen, Gruff Rhys a Badly Drawn Boy.

Mae’r ŵyl eisoes yn boblogaidd yng Nghymru ac mae hefyd wedi denu canmoliaeth gan gefnogwyr yn Ewrop. Yn 2011 enillodd wobr y National Outdoor Events Association am ddigwyddiad bach y flwyddyn (drwy’r DU cyfan) yn ogystal â gwobr Digwyddiad Byw Gorau C2 BBC Radio Cymru yn 2008 a 2011.

—————–

Gŵyl Gardd Goll Festival was created to give everyone an opportunity to enjoy contemporary music in a breath-taking environment. Emphasis is placed on celebrating outstanding musical talent from Wales and beyond in surroundings that are not only beautiful, but welcoming and affordable to all.

The very first event took place following an organised guided tour of the historical gardens of Glynllifon near Caernarfon, inspired organiser Dilwyn Llwyd, to explore the possibility of holding a concert in the park’s natural amphitheatre. This simple idea grew in concept to an unforgettable afternoon aimed at families.

The event took place annually, celebrating its 5th anniversary over a weekend at Faenol Estate with internationally renowned artists Echo and the Bunnymen, Gruff Rhys and Badly Drawn Boy.

The festival has long been popular in Wales, and has drawn praise from supporters throughout Europe. In 2011 the festival won the best small UK festival award by the National Outdoor Events Association. It also won the Best Music Event award by BBC Radio Cymru’s C2 in 2008 and 2011.