Mae We//Are//Animal yn rhyfedd, yn y ffordd orau. Roc budr sy’n cael ei yrru gan offerynnau taro, gallwch yn hawdd ddychmygu ystafell gyfan o bobl chwyslyd yn cael eu swyno gan WAA. Mae nhw yn fwy cymhleth nag band indie cyffredin, maent yn cymryd yr hyn a allai fod yn ddisgwynledig ac yn ei daro nes bydd yr holl beth yn  foel, sy’n sain anesmwyth iawn. Daeth The Joy Formidable  hwy yn ddiweddar ar eu taith Ewropeaidd, ac mae’n hawdd gweld pam. Gyda riffs mwy budur na plug bath Dyl Mei, mae We//Are//Animal yn gwneud  bod yn afiach yn gelfyddyd , ac rydym yn eu caru nhw am hynu.
We//Are//Animal are weird, in the best way. Purveyors of dirty, grinding percussion-driven rock, you can easily imagine a whole room of sweaty people enraptured by this Northwalian five-piece. More complex than your average indie conglomerate, they take what could be typical and hack at it until all is left is a bare, unnerving sound. The Joy Formidable recently brought them along on their European tour, and it’s easy to see why. With riffs and licks dirtier than your typical railway side, We//Are//Animal make lowering the tone an art form, and we love them for it.