Mae Palenco’n fand newydd o Ogledd Cymru sydd wedi bod yn creu cerddoriaeth ers bron i ddwy flynedd. Maent yn bwriadu perfformio’n fyw yn gyson dros y flwyddyn i ddod ac yn mynd i fod yn rhyddhau sengl yn yr Haf. 

Palenco are a new band from North Wales who have been making music for over two years. They intend to perform live regularly over the year to come and will be releasing a single in the summer.