Mae The Joy Formidable yn fand roc Cymraeg , sy’n cynnwys Ritzy Bryan ar lais a guitar, yn chwifio ffyn mae Matthew Thomas a’r meistr bas Rhydian Dafydd. Mae’r sŵn yn fawr iawn a chliw’r hyn ar senglau fel “Austere”, “Cradle” a “Cholla”. Mae cryn drysorfa o gerddoriaeth gyffrous ganddynt. Yr hyn sy’n gosod y band ar wahân i’w cyfoedion yw eu tuedd i fod yn drylwyr ac i ysgogi’r meddwl, er bod y geiriau braidd yn cryptig. Mae eu setiau yn aml yn arddangosfeydd , sy’n annog cynulleidfa i weiddi a bloeddio gyda nhw. Roedd eu halbwm cyntaf The Big Roar indie-roc galluog, ac yn 2013 ryddhawydWolf’s Law oedd yn fwy prog roc, gydag elfennau o psych a rhannau offerynnol estynedig. Mae’r set yn amrywiol, ond yn bersonol allai ddim aros i weld a clywed  y gan Wolf’s Lawr.

 

Welsh alt-rock titans The Joy Formidable, featuring the indomitable Ritzy Bryan, sticksman supreme Matthew Thomas and master fret-tormenter Rhydian Dafydd, are vital indeed. Busting at the seams with powerhouse singles like “Austere”, “Cradle” and “Cholla”, their veritable treasure trove of music will excite and impress in equal measure. What sets the band apart from other rock acts is their propensity for depth and thought-provoking, though somewhat cryptic lyrics. Their sets are often bombastic displays of intense rock riffery, inciting metal-horn flinging and downpours of shout-alongs. While their debut The Big Roar was an angular exercise in intelligent indie-rock, their 2013 sophomore, entitled Wolf’s Law, was a prog rock paradigm, thrashed with psych-nods and dips into extended instrumentals. It’s a varied set they perform, but that will leave you looking the way Ritzy does when noodling away: beaming and slightly glazed-over.