Nid oes unrhyw un a all gyfateb effaith a dylanwad enfawr a pharhaus Geraint Jarman ar gerddoriaeth Gymraeg dros yr hanner canrif ddiwethaf. Fel cynhyrchydd cyfansoddwr, bardd, perfformiwr a theledu hynod wreiddiol, mae wedi cael effaith ar bob degawd o’r stori o ddiwylliant ieuenctid iaith Gymraeg.

Mae roc, new wave, reggae, dub a roc gwlad  i gyd yn bresenol yn ei albyms gwych a recordiodd ar gyfer cofnodion Sain rhwng 1976-1984.

Yn yr wythdegau hwyr rhoddodd i fyny perfformio i ganolbwyntio ar gynhyrchu teledu gan greu’r gyfres FIDEO9yn 1988. Mae cyfres sy’n chwyldroi teledu Cymraeg a diffinio y genhedlaeth ôl-Jarman newydd o gerddorion ac ychwanegodd cenhedlaeth arall at y rhestr o dalent yng Nghymru a oedd iddo ddiolch am anhunanol eu codi uwch – Gruff, Cerys, Gorkies a llawer mwy yn eu plith.

Fyw profiad Geraint Jarman yn gymysgedd pothellu, afieithus o’r clasurol hen a’r newydd … chwilio un fath ag y bu erioed …..

 

 

There is no-one who can match Geraint Jarman’s immense and continuing effect and influence on Welsh language music over the past half a century. As a highly original composer, poet, performer and television producer he has had a defining effect on every decade of the story of Welsh language youth culture.

Rock, new wave, reggae, dub and country rock were all present and correct on a brilliant series of albums he recorded for Sain records between 1976 to 1984.

In the late eighties he gave up performing and recording to concentrate on television production creating the iconic FIDEO9music series in 1988 ( think the Welsh Tube ) .   A series which revolutionized Welsh television and defined the new post-Jarman generation of musicians and added another generation to the list of Welsh talent that had him to thank for selflessly lifting them higher – Gruff, Cerys, Gorkies and many more among them.

Live the Geraint Jarman experience is a blistering, exuberant mix of the classic old and the searching new …same as it ever was…..