Mae Climbing Trees o Bontypridd yn troi dylanwadau gospel, blues a chanu gwlad yn gymysgedd cyffrous y maent yn ei alw’n “Cymrucana”. Gyda’u halbwm cyntaf ‘Hebron’ maent wedi llwyddo i drawsblannu calon gerddorol America – The Band, Crosby, Stills & Nash, Grizzly Bear – i’w cartref ysbrydol yn Sir Benfro.

Pontypridd’s Climbing Trees suffuse gospel, blues and country influences into a heady brew they call “Cymrucana”. With their debut album ‘Hebron’ they’ve managed to transplant the musical heart of America – The Band, Crosby, Stills & Nash, Grizzly Bear – to their spiritual home in Pembrokeshire without missing a beat.