Roedd fans a beirniaid yn rhannu syndod a llawenydd wrth iddo ddod i’r amlwg ac yn ôl i’r sylw o dan ei enw ei hun yn ystod haf 2012 gyda’r albwm, Outside In, casgliad o ganeuon a ddinistriodd rhagdybiaethau y byddai ei gynnyrch unigol am byth yn canolbwyntio ar ddawns. Casgliad o ganeuon chilled oedd yn closi i John Lennon a’r Beach Boys. Roedd yr albwm diddwythaf sef They Are Nothing Without Us yn naid eithafol allan o ddisgwyliadau pobl. Mae Cian yn mwynhau chwalu pen pobl a dwi methu aros i weld o’n gwneud hun yn yr ŵyl lenni.

 

Fans and critics alike claimed both surprise and delight as he emerged into the spotlight under his own name in summer 2012 with the album, Outside In, a collection of songs that destroyed those assumptions that his individual output would forever be dance orientated. A collection of mellow songs that channelled John Lennon and the Beach Boys, the album paid respectful dues to his most profound musical influences while remaining an unmistakeable Cian Ciarán original.