Mae Chris Jones o Gaernarfon yn 45 oed ac mae’n ganwr a chyfansoddwr caneuon. Mae Chris yn cael ei gymharu’n fwyaf aml â Meic Stevens, sy’n dipyn o anrhydedd yn wir. Ond mae’r caneuon y mae’n eu hysgrifennu a’i allu ar y gitâr yn ein hatgoffa’n fwy o Bert Jansch neu John Renbourn. Fel pob un o’r cymeriadau gwych a’r gitaryddion mawr-eu-parch hyn, mae caneuon Chris yn adlewyrchu bywyd sydd wedi bod yn galed. Pan gafodd ddwy ddamwain fawr a effeithiodd yn arw arno roedd rhaid i’w gerddoriaeth gymryd cam yn ôl. Dyna pam, efallai, nad yw ei enw a’i gerddoriaeth mor gyfarwydd ag y dylai fod.

 

Chris Jones is a 45 year old singer-songwriter from Caernarfon. Chris is most frequently compared to Meic Stevens, which is always a compliment, but his songwriting and guitar playing are more reminiscent of Bert Jansch or John Renbourn. Like all of these great characters and revered guitarists, Chris’ songs reverberate with a life hard-lived. His music had to take a back seat when he suffered two, major, debilitating accidents. These are, perhaps, the reason his name and his music aren’t better known.