Band sy’n perthyn i’r un teulu yw Baby Queens (dwy chwaer, dwy gyfnither a chwaer fabwysiedig) o Gaerdydd. Maent wedi rhyddhau dau E.P. ar label Strangetown Records Cian Ciaran (Super Furry Animals). Roedd y ddau E.P. yn gymysgedd o hip hop, roc, soul a reggae. I lawer, y prif drac o’u E.P. cyntaf, y gân sinematig, dreiddiol ‘Red Light’ (dychmygwch Portishead yn cynhyrchu T.L.C) oedd trac sain gorau Gŵyl Sŵn 2013.

 

Baby Queens are a family affair (two sisters, two cousins and an adopted sister) from Cardiff. They’ve released two E.P’s on Cian Ciaran’s (Super Furry Animals) label Strangetown Records. The E.P’s mixhip hop, rock, soul and reggae. For many, the lead track from their debut E.P., the cinematic, slow burn of ‘Red Light’ (imagine Portishead producing T.L.C) was the soundtrack of 2013’s Sŵn Festival.