Croeso/Welcome

Dydd Sadwrn/Saturday
The Joy Formidable / Cian Ciaran / We Are Animal / R.Seiliog / Climbing Trees / Candelas / Houdini Dax / Palenco / Saron / Sun Up
Dydd Sul/Sunday
Geraint Jarman / Sen Segur / Thee Has / Swnami / Baby Queens / Santiago / Plu / Yucatan / Chris Jones

 

 


          Tocynnau / Tickets

Tocynnau Dydd

O FLAEN LLAW AR Y GIÂT
OEDOLION £20 £26
RHWNG 6-17 OED £10 £13
TEULU
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£50 £65

Tocynnau Penwythnos

O FLAEN LLAW AR Y GIÂT
OEDOLION £30 £39
RHWNG 6-17 OED £20 £26
TEULU
(2 oedolyn a 2 blentyn)
£80 £104

Plant 5 oed neu lai am ddim

 

 

 

 

Day Tickets

IN ADVANCE ON THE GATE
ADULTS £20 £26
6-17 YEAR OLDS £10 £13
FAMILY
(2 adults and 2 children)
£50 £65

Weekend Tickets

IN ADVANCE ON THE GATE
ADULTS £30 £39
6-17 YEAR OLDS £20 £26
FAMILY
(2 adults and 2 children)
£80 £104

Free entry for 5s and under